Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego

FINIS Club

 

§1. Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób,

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego.

Sklep – sklep internetowy FINIS Poland prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://finispoland.pl.

Sprzedawca – FINIS Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Ul. Lutniana 39, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000715935, NIP 9552453678, nr REGON 369356544, kapitał zakładowy 5000,00 zł.

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawce pod adresem www.finispoland.pl,

Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.

Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym z kategorii „Katalog nagród”

Program lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 2 lutego 2021 roku i trwa do odwołania.

Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2. Zasady udziału w programie lojalnościowym FINIS Club

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych
  w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Sprzedawcę. Uczestnik przystępuje do Programu lojalnościowego w momencie zaakceptowania regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu internetowego.
 2. Uczestnikiem Programu lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi. 

§3. Zasady przyznawania Punktów lojalnościowych

 1. Uczestnicy dokonując zakupów w Sklepie internetowym otrzymują Punkty.
 2. Za każde wydane 10 zł Uczestnik otrzymuje 1 Punkt lojalnościowy o wartości 1 złotówki.
 3. Uczestnik otrzymuje punkty wyłącznie od ceny zakupionych Produktów, z wyłączeniem kosztów przesyłki.
 4. Okres ważności punktów lojalnościowych wynosi 365 dni od daty ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.
 5. Uczestnik otrzymuje Punkty lojalnościowe wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Sprzedawcę. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Sprzedawcę w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

§4. Wymiana Punktów lojalnościowych

 1. Zgormadzone Punkty lojalnościowe Uczestnik może wymienić na Produkty z kategorii „Katalog nagród”, po ówczesnym uzyskaniu odpowiedniej ich ilości. Zasady naliczania punktów zostały określone w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty lojalnościowe, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.

 §5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub ewentualne informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu lojalnościowego, Uczestnik może zgłaszać do Sprzedawcy na adres e-mail: agnieszka@finispoland.pl, lub pisemnie na adres: FINIS Poland Sp. z o. o. Ul. Nowowiejskiego 59, 61-734 Poznań.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany przez Uczestnika.

 §6. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium